Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/klient.dhosting.pl/grzegorz1/foto.jno.org.pl-uax9/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/klient.dhosting.pl/grzegorz1/foto.jno.org.pl-uax9/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/klient.dhosting.pl/grzegorz1/foto.jno.org.pl-uax9/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
MK Jazz Foto | Konkurs update 2021 draft

Konkurs update 2021 draft

O KONKURSIE

Wyniki I edycji

GRAND PRIX – James Carter, fot. Rafał Nowak

II NAGRODA – Michał Urbaniak, fot. Adam Krause

III NAGRODA – Ron Carter, fot. Jarek Rerych

NAGRODA SPECJALNA za fotografię analogową – Kuba Jankowiak, fot. Ela Korsak 

NAGRODA SPECJALNA za najlepsze zdjęcie wykonane podczas Festiwalu Jazz nad Odrą – Mimi Jones, fot. Marcin Maziej

Wyniki II edycji (2020)

GRAND PRIX – Frank Parker, fot. Urszula Las

II NAGRODA – Trombone Shorty, fot. Pior Banasik

III NAGRODA EX EAQUO – Brent Brickhead, fot. Kasia Idźkowska

oraz – Leszek Możdżer, fot. Jarek Wierzbicki

NAGRODA SPECJALNA za najlepsze zdjęcie wykonane podczas Festiwalu Jazz nad Odrą – Adam Wajdzik, fot. Katarzyna Stańczyk

Idea konkursu

Organizatorem MK JAZZ FOTO jest Międzynarodowa Fundacja Jazz nad Odrą przy współpracy z magazynem Jazz Forum oraz Strefą Kultury Wrocław. Kuratorem konkursu i wystawy jest znany wrocławski jazzograf Lech Basel, laureat JJA Jazz Awards – prestiżowego plebiscytu amerykańskich dziennikarzy z Jazz Journalists Association.

Fot. Lech Basel

REGULAMIN

§1. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest MIĘDZYNARODOWA FUNDACJA JAZZ NAD ODRĄ z siedzibą we Wrocławiu, przy współpracy ze STREFĄ KULTURY WROCŁAW (organizatorem Festiwalu Jazz nad Odrą) oraz Redakcją JAZZ FORUM.

  • Kurator konkursu i wystawy: Lech Basel

§2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1) Przedmiotem konkursu są zdjęcia o tematyce jazzowej.

2) Konkurs jest otwarty dla fotografów zawodowych i amatorów, posiadających obywatelstwo polskie bez względu na miejsce zamieszkania.

3) Na trzecią edycję konkursu każdy z uczestników może przesłać maksymalnie 3 zdjęcia o wspomnianej tematyce, wykonane pomiędzy 1.01.2000 a 3.05.2021 roku, nienagrodzone dotychczas w żadnym innym konkursie fotograficznym.

4) Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką (cyfrowa, analogowa, kolaż) z wykorzystaniem wszelkich metod postprodukcji.

5) Przesłany plik musi spełniać następujące warunki:

– dłuższy bok zdjęcia nie może być dłuższy niż 2400 pixeli

– wielkość pliku nie może przekraczać 10 MB

-wskazana rozdzielczość 300dpi

– przesyłane zdjęcia nie mogą zawierać żadnych znaków rozpoznania typu: logo autora, jego podpis, znak wodny itp.

6) Autorzy zobowiązani są do przygotowania plików umożliwiających bezproblemowe wydrukowanie fotografii o wielkości minimum 80 cm po dłuższym boku, w celu  natychmiastowego przesłania organizatorom w wypadku zakwalifikowania do finału konkursu.

7) Zgłoszenie do konkursu następuje poprzez przesłanie pliku zdjęciowego oraz formularza zgłoszeniowego na wskazany przez organizatorów adres: konkurs@mkjazzfoto.pl

8) Czynność ta jest jednocześnie wyrażeniem zgody na warunki regulaminu konkursu

9) Formularz zgłoszeniowy zawierać musi następujące dane:

– imię i nazwisko autora fotografii

– dane kontaktowe: adres mailowy, korespondencyjny oraz numer telefonu

– miejsce i datę wykonania zdjęcia

– imię i nazwisko przedstawianego muzyka lub nazwę zespołu.

§3. JURY, TERMINY oraz WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Skład Jury 3. edycji MK Jazz Foto:
-Agnieszka Sobczyńska
-Paweł Brodowski
-Łukasz Gawroński
-Oleg Panov
-Łukasz Rajchert
-Andrzej Tyszko

2. Termin zgłaszania prac : 3.05.2021

3. Termin oceny Jury: 30.05.2021

4) Spośród przesłanych prac powołane przez Organizatora Jury wybierze 33 najlepsze jego zdaniem zdjęcia, które pokazane zostaną na wystawie podczas 57. Festiwalu Jazz nad Odrą, który planowany jest w dniach 15.-19.09.2021

5) Ocena, czy i którzy z Uczestników zasługują na nagrodę, należy wyłącznie do Jury, którego decyzja jest wiążąca dla Organizatora oraz wszystkich Uczestników. Powyższa ocena jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu do sądu powszechnego.

6) Wyłonione przez Jury  33 prace zostaną przez Organizatora opublikowane na stronie konkursu, Facebooku oraz Instagramie

7) Protokół z przebiegu wyłonienia będzie do wglądu na stronie Konkursu i w siedzibie Organizatora od dnia 3.06.2021r.

8) Za ekspozycje w ramach wystaw pokonkursowych autorom zdjęć nie przysługuje honorarium.

9) Każde zdjęcie stanowiące element wystawy będzie podpisane imieniem i nazwiskiem autora.

10) Wykorzystanie zdjęć do innych celów niż wskazane w paragrafie 2., punkt 10 podlega przepisom o prawie autorskim.

§ 4. NAGRODY

1) Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas 57. Festiwalu Jazz nad Odrą w terminie, który podany zostanie później

2) W Konkursie zostaną przyznane nagrody pieniężne i rzeczowe

– GRAND PRIX oraz statuetka Marka Karewicza

– Nagrody specjalne, o ile przyzna je Kapituła Międzynarodowej Fundacji JnO

3) Nagrodzone zdjęcia zostaną opublikowane w wydaniu papierowym i internetowym magazynu JAZZ FORUM wraz z sylwetką laureata Grand Prix.

4) Zdobywca Grand Prix otrzyma też bezpłatną foto-akredytację na 57. Festiwalu Jazz nad Odrą (organizatorzy nie pokrywają kosztów przyjazdu i pobytu podczas festiwalu).

5) Wysokość nagród zostanie podana w terminie późniejszym.

6) Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 14 poz.176 2000r.), o ile wartość konkretnej nagrody niniejszego Konkursu przewyższa kwotę 2000,00 zł, nagroda ta objęta jest obowiązkiem podatkowym wynikającym z w/w ustawy, który to podatek laureat nagrody wpłaca na rzecz Organizatora jako płatnika podatku, przed wydaniem nagrody. Podatek dochodowy wynikający z przyznanej nagrody głównej organizator konkursu naliczy, potrąci z nagrody i odprowadzi do odpowiedniego Urzędu Skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych Uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a także Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (RODO), o ile podanie takich danych jest niezbędne do wykonania zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

2) Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Organizatora lub podmioty działające na jego zlecenie w celu przeprowadzania Konkursu i w związku z wykonywaniem postanowień niniejszego Regulaminu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) na czas niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, nie dłuższy niż okres w jakim Organizator zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Konkursu.